top of page

Ako prebieha DPH registrácia

Registráciu na DPH pre Vás zariadi daňový poradca kompletne, vrátane komunikácie s daňovým úradom.

 

Registrácia prebieha v nasledovných krokoch:

  1. Úvodná konzultácia cez telefón alebo iné rozhranie, počas ktorej analyzujeme, či je reálne, aby bola registrácia na DPH úspešná. Túto analýzu poskytujeme bez poplatku.

  2. Záväzná objednávka našich služieb. Uzavretie zmluvy a spracovanie GDPR dokumentácie.

  3. Platba zálohy 120 eur (vrátane DPH). Táto záloha bude vrátená v prípade, ak bude registrácia neúspešná z dôvodov na našej strane.

  4. Podpis plnej moci, na základe ktorej budeme podávať žiadosť o registráciu na daňový úrad a komunikovať s daňovým úradom.

  5. Zoznam požadovaných podkladov pre účely registrácie - je potrebné preukázať tzv. ekonomickú činnosť. Podklady sa zasielajú elektronicky (pdf).

  6. Podanie žiadosti o registráciu na DPH spolu s podkladmi na daňový úrad.

  7. Ústne pojednávanie u správcu dane - zúčastníme sa ho daňový poradca na základe plnej moci.

  8. Prípadné doplnenie podkladov po dohode so správcom dane.

  9. Registrácia na DPH správcom dane.

  10. Vyfakturujeme poplatok za DPH registráciu po odpočítaní zaplatenej zálohy, t.j. 280 eur + DPH.

 

Celá komunikácia s nami, vrátane všetkých dokladov, sú prísne dôverné.

Our Team

Ak máte otázky, kontaktujte nás

Sme k dispozícii na telefóne, e-maile alebo WhatsApp

bottom of page